مشاهده آرشیو آش ها و مثل ها
صنار بده آش بده آش به همین خیال باش صنار بده آش بده آش به همین خیال باش
هر یئرده آشدی ، او یئرده باشدی هر یئرده آشدی ، او یئرده باشدی
قیز جاهازی تورش آشي دي ، هر نه توکرسن آلار قیز جاهازی تورش آشي دي ، هر نه توکرسن آلار
هرچقدر پول بدي همون قدر آش ميخوري هرچقدر پول بدي همون قدر آش ميخوري
آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری باته آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری باته
موش تو آش انداختن موش تو آش انداختن
قاشق نداره آش بخوره قاشق نداره آش بخوره
بلئه آش پیشیریم ،دادی قالسن داماغیندا بلئه آش پیشیریم ،دادی قالسن داماغیندا
هر خاتونی یه جور آش داره هر خاتونی یه جور آش داره
هر نمه توکرسن آشان ، او گلر قاشيقان هر نمه توکرسن آشان ، او گلر قاشيقان
آشپز که دو تا شد آش یا شور می شه یا بی نمک آشپز که دو تا شد آش یا شور می شه یا بی نمک
کاسه داغتر از آش کاسه داغتر از آش
آش نخورده و دهن سوخته آش نخورده و دهن سوخته

پوستر
عکس های جشنواره

زنجان - ایران
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
22-26 مرداد ماه 1397
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001