اخبار و رویدادها - داوري آغاز شد ؛ 30 آش در روز نخست داوري مي شوند
داوري آغاز شد ؛ 30 آش در روز نخست داوري مي شوند

داوري آش هاي دوازدهمين جشنواره ملي آش ايراني دقايقي قبل آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان، دقايقي قبل داوري 30 آش در روز نخست داوري آغاز شد و از مجموع 50 آش ارائه شده در اين جشنواره 30 آش امروز داوري مي شوند.

در روز دوازدهم و پنجمين روز از جشنواره ملي آش ايراني مرحله دوم و پاياني داوري با 20 آش انجام خواهد شد.

هيئت داوران دوازدهمين جشنواره ملي آش ايراني متشكل از چهار داور و دو فراگير داوري است و رياست هيئت داوران به عهده استاد محمد ولي مفيدي است.

محمد ولي مفيدي، سيما شيرازيان، حسين جهانوند و سيد مهدي حسيني داوران اين دوره از جشنواره ملي آش ايراني هستند.

تاریخ انتشار: 1396/06/11 - 17:53

پوستر
عکس های جشنواره

زنجان - ایران
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
22-26 مرداد ماه 1397
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001