اخبار و رویدادها - شهر زنده شده است
شهر زنده شده است

يك زوج جوان زنجاني كه براي بازديد از نخستين جشنواره بين المللي غذا كشورهاي اكو- جاده ابريشم راهي كارخانه كبريت زنجان شده بودند از نشاط حاكم بر شهر خرسند بودند و جشنواره را دليلي براي زنده بودن شهر معرفي كردند.

خانم عليپور و آقاي وحيدي  كه در محوطه كارخانه كبريت مشغول بازديد از غرفه هاي  صنايع دستي هستند معتقدند: بالاترين مزيت جشنواره آَ ايجاد پويايي در شهر است به گونه اي كه از ماه ها قبل تبليغات و  تلاش هاي مربوط به جشنواره آغاز شده است.

آن ها معتقدند  برگزاري جشنواره غذا در دو محل گاوازنگ و كارخانه كبريت  اين فضاهارا نيز به مردم معرفي  مي كند.

آقاي وحيدي با اشاره به اينكه پدربزرگش در ادوار گذشته زمانيكه كارخانه كبريت فعال بوده در اين محل مشغول به كار بوده است مي گويد: حضور در اين فضا خاطرات پدربزرگم را تجديد مي كند.

تاریخ انتشار: 1394/06/30 - 13:20

پوستر
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-12 شهريور ماه 1396
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001