مشاهده گالری تصاویر
 * نخستين جشنواره بين المللي غذاي كشورهاي عضو اكو-جاده ابريشم
تصویر آلبوم
مشاهده گالری تصاویر (6)
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001