مشاهده گالری تصاویر
 * آماده سازي نهايي غرفه هاي صنايع دستي و آش ساعاتي قبل از آئين افتتاح
تصویر آلبوم
مشاهده گالری تصاویر (11)
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001