مشاهده گالری تصاویر
 * مراحل آماده سازي دوازدهمين جشنواره ملي آش ايراني
تصویر آلبوم يك روز مانده به جشنواره
مشاهده گالری تصاویر (9)
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001