مشاهده گالری تصاویر
 * مرور جشنواره يازدهم
تصویر آلبوم يازدهمين جشنواره ملي آش ايراني از دريچه دوربين( مرور جشنواره هاي قبل)
مشاهده گالری تصاویر (4)
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001