آيتمهاي داوري جشنواره

فرم داوري سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني

22 لغايت 26 مرداد ماه 97

  مكان برگزاري:                                                                              تاريخ:

  كد:                                         نام آش:                                          شماره تلفن همراه:

 مواد اوليه:

 

 

 

 

 

امتيازات

رديف

آيتم داوري

امتياز

داور اول

داور دوم

داور سوم

جمع

نام و امضاي داوران

1

طعم و مزه

30

 

 

 

 

 

2

بهداشت

20

 

 

 

 

3

تزئين

10

 

 

 

 

4

اصالت

20

 

 

 

 

5

ارائه

10

 

 

 

 

6

سرعت عمل

10

 

 

 

 

جمع

100

 

 

 

 

 

   گروه داوران:

- سركار خانم سيما شيرازيان

- جناب آقاي سيد مهدي حسيني

 


پوستر
عکس های جشنواره

زنجان - ایران
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
22-26 مرداد ماه 1397
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001