آیین نامه شرکت در سيزدهمين جشنواره ملی آش ایرانی(ساير استانها)

1-    افراد معرفی شده بعد از تاریخ مقرر پذیرفته نخواهند شد.
2-    داشتن کارت بهداشت برای شرکت کنندگان الزامی است.
3-    ارایه آش الزاماً در ظروف گیاهی ممکن است.
4-    داشتن معرفی نامه از اداره کل استانها الزامی است.
5-    شرکت کنندگان در صورت وجود لباس محلی از لباس محلی در بخش ارایه آش و مسابقه آش استفاده کنند.
6-    شرکت کنندگان بایستی اطلاعات مربوط به آش محلی خود را در قالب بروشور و بنر به اطلاع بازدیدکنندگان برسانند.
7-    نظارت بر کیفیت آش به عهده کمیته نظارت بوده و از ارایه آش بی کیفیت جلوگیری خواهد شد.
8-    تعیین قیمت و میزان پخت آش  های ارائه شده توسط دبیر خانه  تعیین و تایید شده و در صورت عدم پذیرش و عدم توجه غرفه دار ،دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
9-    مسوولیت حفاظت از وسایل شخصی و لوازم غرفه به عهده غرفه داران بوده و دبیرخانه مسوولیتی در این خصوص ندارد.
10-    غرفه داران مسوول نگهداری مناسب از لوازمی خواهند بود که دبیرخانه در اختیار آنها گذاشته است.
11-    رعایت تمامی نکات ایمنی در طول جشنواره به عهده غرفه داران بوده و مسوولیت خسارات ناشی از سهل انگاری غرفه داران به عهده ایشان است.
12-    افرادی که در غرفه به ارایه اش محلی استان خود می‌پردازند ملزم به شرکت در بخش مسابقه خواهند بود.
13-    گروههای شرکت کننده غیر تکراری و ترجیحأ گروههای جدید معرفی شوند.
14-      شرکت کنندگان بایستی نسبت به پخت آش های محلی همان استان اقدام نمایند.
15-    اختصاص غرفه به گروه های معرفی شده به صورت رایگان بوده و هیچگونه هزینه ای بابت غرفه از شرکت کنندگان اخذ نخواهد شد.
16-    تامین محل اقامت شرکت کنندگان بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود و در صورت نیاز اقامتگاه‌های ارزان قیمت توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی خواهد شد.
17-    دبیر خانه جشنواره برنامه ای برای تامین غذای شرکت کنندگان نداشته و شرکت کنندگان خود نسبت به تامین وعده های غذایی اقدام خواهند کرد.لازم به ذكر است هماهنگي هاي لازم براي تهيه غذا به قيمت مناسب در محل مناسب انجام خواهد شد.
18-    ارایه هرگونه مواد غذایی و سوغات محلی در جشنواره و در غرفه های آش ممنوع است و در صورت مشاهده دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
19-    شرکت کنندگان معرفی شده از استانها که در بخش پخت و فروش آش حضور خواهند داشت الزامأ بایستی در قسمت مسابقه پخت آش های محلي نیز شرکت کنند و در غیر اینصورت از ادامه فعالیت غرفه در بخش فروش جلوگیری خواهد شد.
20-    شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین جشنواره می‌باشند.

 

>> ثبت نام آنلاین متقاضيان ساير استانها

 

فرم داوري

سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني

22 الي 26 مرداد 97

رديف

عنوان

امتياز

امتياز داور اول

1

سفره آرايي

10

 

2

اطلاعات مرتبط

10

 

3

پوشش

5

 

4

بهداشت فردي م سلامت

5

 

 

رديف

امتياز داور اول

امتياز داور دوم

امتياز داور سوم

جمع

نمره ميانگين

1

 

 

 

 

 

 

 

كد شركت كننده:

امضاي داور                                                    امضاي ناظر داوري

نمره نهايي:

رتبه:

 

فرم داوری مسابقه جشنواره ملی آش ایرانی

مکان برگزاری:                                                                                  تاریخ:

نام و نام خانوادگی:                                نام آش:                                      شماره تلفن همراه:

مواد اولیه:

 

روش پخت:

 

 

امتیازات

ردیف

آیتم داوری

امتیاز

داور اول

داور دوم

داور سوم

جمع

نام و امضای داوران

1

طعم و مزه

30

 

 

 

 

 

2

بهداشت

20

 

 

 

 

3

تزئین

10

 

 

 

 

4

ارزش غذایی

30

 

 

 

 

5

اصالت

10

 

 

 

 

جمع

100

 

 

 

 

 


پوستر
عکس های جشنواره

زنجان - ایران
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
22-26 مرداد ماه 1397
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001