چهارشنبه 07 خرداد 1399
برگزار کنندگان و حامیان جشنواره ملی آش ایرانی

کمیته اجرایی جشنواره:

آقای مهندس یحیی رحمتی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیر جشنواره

آقای مرتضی کنگاور نظری

سرپرست معاونت سرمايه گذاري اداره کل

دبیر اجرایی جشنواره

آقای ابوالفضل اجلی

رییس گروه مراکز و خدمات گردشگری

مسوول دبیرخانه

آقای سیروس محمدیاری

رییس حراست اداره کل

مسوول کمیته حراست

آقای علی اکبر شرفی

معاون گردشگري اداره کل

مسوول کمیته پشتیبانی جشنواره

آقاي ذكريا اميري

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل

مسوول کمیته امور نمایشگاهی

آقای سید محمد حسن حسیني

رییس گروه تبلیغات و بازاریابی گردشگری

مسوول کمیته پژوهش

آقای سرهنگ ابوالفضل مرادي

فرمانده یگان حفاظت اداره کل

مسوول کمیته حفاظتی جشنواره

آقای مجتبي جعفرلو

مسئول روابط عمومي

مسوول کمیته روابط عمومي