چهارشنبه 07 خرداد 1399
Untitled 1

آرای داده شده توسط داوران توسط مسئول داوری جمع‌بندی شده و نتایج نهایی بدین صورت اعلام شد:


اسامي نفرات برتر مسابقه ملي آش ايراني

رتبه

امتیاز

نوع آش

نام و نام خانوادگی

استان

ردیف

1

66/93

بند قبا

منیره حیدری

خراسان رضوی

1

2

91

ترش

رباب محمدی

زنجان

2

3

90

جوش پره

بتول نقی زاده

خراسان جنوبی

3

3

90

ترش

فریبا صمصامی

زنجان

4