چهارشنبه 07 خرداد 1399
اهداف جشنواره ملی آش ایرانی:1.       احياي سنت غذاي ايراني
2.       تاكيد بر سنت غذايي صحيح
3.       استفاده از محصولات طبيعي در تهيه غذا
4.       معرفي استان زنجان
5.       معرفي آشهاي محلي كشور
6.       اجراي يك رويداد فرهنگي به عنوان جاذبه گردشگري منحصر به فرد و قرار گيري آن در تقويم گردشگري كشور
7.       ايجاد فضاي شادي و نشاط بين مردم