چهارشنبه 07 خرداد 1399

آیین نامه شرکت در چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی(ساير استانها)


1-    افراد معرفی شده بعد از تاریخ مقرر پذیرفته نخواهند شد.
2-   داشتن کارت بهداشت برای شرکت کنندگان الزامی است.
3-   ارایه آش الزاماً در ظروف گیاهی ممکن است.
4-   داشتن معرفی نامه از اداره کل استانها الزامی است.
5-   شرکت کنندگان در صورت وجود لباس محلی از لباس محلی در بخش ارایه آش و مسابقه آش استفاده کنند.
6-   شرکت کنندگان بایستی اطلاعات مربوط به آش محلی خود را در قالب بروشور و بنر به اطلاع بازدیدکنندگان برسانند.
7-   نظارت بر کیفیت آش به عهده کمیته نظارت بوده و از ارایه آش بی کیفیت جلوگیری خواهد شد.
8-  تعیین قیمت و میزان پخت آش های ارائه شده توسط دبیرخانه تعیین شده و در صورت عدم پذیرش و توجه غرفه دار، دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
9-   مسئولیت حفاظت از وسایل شخصی و لوازم غرفه به عهده غرفه داران می باشد.
10-  غرفه داران مسئول نگهداری مناسب از لوازمی خواهند بود که دبیرخانه در اختیار آنها گذاشته است.
11-  رعایت تمامی نکات ایمنی در طول جشنواره به عهده غرفه داران بوده و مسئولیت خسارات ناشی از سهل انگاری غرفه داران به عهده ایشان است.
12-  افرادی که در غرفه به ارایه آش محلی استان خود می‌پردازند ملزم به شرکت در بخش مسابقه خواهند بود.
13-  
شرکت کنندگان بایستی نسبت به پخت آش های محلی همان استان اقدام نمایند.
14-   
اختصاص غرفه به گروه های معرفی شده به صورت رایگان بوده و هیچگونه هزینه ای بابت غرفه از شرکت کنندگان اخذ نخواهد شد.
15- 
تامین محل اقامت شرکت کنندگان بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود و در صورت نیاز اقامتگاه‌های ارزان قیمت توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی خواهد شد.
16-  
دبیرخانه جشنواره برنامه ای برای تامین غذای شرکت کنندگان نداشته و شرکت کنندگان خود نسبت به تامین وعده های غذایی اقدام خواهند کرد. لازم به ذكر است هماهنگي هاي لازم براي تهيه غذا به قيمت مناسب در محل مناسب انجام خواهد شد.
17-  
ارایه هرگونه مواد غذایی و سوغات محلی در جشنواره و در غرفه های آش ممنوع است و در صورت مشاهده دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
18-  
شرکت کنندگان معرفی شده از استانها که در بخش پخت و فروش آش حضور خواهند داشت الزامأ بایستی در قسمت مسابقه پخت آش های محلي نیز شرکت کنند و در غیر اینصورت از ادامه فعالیت غرفه در بخش فروش جلوگیری خواهد شد.
19-  
شرکت کنندگان ملزم به رعایت سایر قوانین جشنواره می‌باشند.