چهارشنبه 07 خرداد 1399

1    قبل از شروع جشنواره بين شركت كنندگان، مسابقه پخت آش برگزار مي‌شود.
2    داوران آشهاي با كيفيت را انتخاب و به به پذيرفته شوندگان غرفه تعلق مي‌گيرد.
3    تعداد غرفه هاي اختصاص يافته به هم استانيها متعاقبا اعلام خواهد شد.
4    داشتن كارت بهداشت براي شركت كنندگان الزامي مي‌باشد.
5    ارایه آش الزاماً در ظروف گیاهی ممکن است.
6    شرکت کنندگان در صورت وجود لباس محلی از لباس محلی در بخش ارایه آش و مسابقه آش استفاده کنند.
7    شرکت کنندگان بایستی اطلاعات مربوط به آش محلی خود را در قالب بروشور و بنر به اطلاع بازدیدکنندگان برسانند.
8    نظارت بر کیفیت آش به عهده کمیته نظارت بوده و از ارایه آش بی کیفیت جلوگیری خواهد شد.
9    تعیین قیمت و میزان پخت آش  های ارائه شده توسط دبیر خانه  تعیین و تایید شده و در صورت عدم پذیرش و عدم توجه غرفه دار ،دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
10    مسوولیت حفاظت از وسایل شخصی و لوازم غرفه به عهده غرفه داران بوده و دبیرخانه مسوولیتی در این خصوص ندارد.
11    غرفه داران مسوول نگهداری مناسب از لوازمی خواهند بود که دبیرخانه در اختیار آنها گذاشته است.
12    رعایت تمامی نکات ایمنی در طول جشنواره به عهده غرفه داران بوده و مسوولیت خسارات ناشی از سهل انگاری غرفه داران به عهده ایشان است.
13    اختصاص غرفه به گروه های معرفی شده به صورت رایگان بوده و هیچگونه هزینه ای بابت غرفه از شرکت کنندگان اخذ نخواهد شد.
14    ارایه هرگونه مواد غذایی و سوغات محلی در جشنواره و در غرفه های آش ممنوع است و در صورت مشاهده دبیرخانه نسبت به جمع آوری غرفه اقدام خواهد کرد.
15    شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین جشنواره می‌باشند.


>> ثبت نام آنلاین هموطنان استان زنجان